POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

SPORT BY DECATHLON

(“Politica”)

Prezenta Politică are rolul de a vă furniza detalii cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. atunci când utilizați website-ul https://sport.decathlon.ro/.

Cine suntem?

ROUMASPORT S.R.L., cu sediul in Bucureşti, 061129, sector 6, corp 2 - Hipermagazin DECATHLON din cadrul Centrului Comercial Militari situat in Bulevardul Iuliu Maniu nr. 546 – 560, adresa de e-mail inforomania@decathlon.com (“Decathlon”)

Ce date prelucrăm, de ce prelucrăm datele și care este temeiul prelucrării?

Scopul prelucrării Date personale prelucrate Temeiul de prelucrare
Propunerea unei noi locații sportive și acumularea de puncte de fidelitate dacă sunteți înscris în programul de fidelitate Decathon. Datele minime necesare din contul Decathlon: nume, prenume, adresă de email și nr. card de fidelitate. Pentru mai multe detalii cu privire la crearea contului Decathlon, puteți accesa secțiunea “Crearea contului Decathlon” din cadrul Politicii noastre de confidențialitate. În cazul în care sunteți înscris în programul de fidelitate Decathlon, veți primi puncte de fidelitate în cazul în care locațiile propuse sunt înregistrate. În termeni juridici, acest lucru se numește contract. Pentru a îndeplini partea noastră din contract, vom prelucra datele dvs.
Dacă nu sunteți înscris în programul de fidelitate Decathlon, vom prelucra datele dvs. în baza interesului legitim Decathlon de a amplasa locații sportive pe platformă.
Gestionarea mesajului, solicitării sau propunerii unei locații din partea dvs. la secțiunea Contact. Adresa de e-mail și datele personale pe care le introduceți în mesajul transmis către noi. Interesul nostru legitim de a soluționa în mod adecvat și în timp util solicitările sau propunerile dvs. și de a amplasa noi locații sportive pe website.
Identificarea locației dvs. pentru a vă face recomandări de locații sportive în funcție de locul în care vă aflați Locația dvs. Consimțământul dvs. exprimat atunci când intrați pe site. Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor de localizare, vă vom amplasa în centrul Municipiului București.

De asemenea, putem prelucra anumite date personale prin intermediul Cookie-urilor pe care le plasăm în dispozitivul dvs. Plasăm Cookie-uri în dispozitivul dvs. doar în baza consimțământului pe care vi-l exprimați atunci când intrați pe website. Cookie-urile strict necesare, în lipsa cărora website-ul nu poate funcționa, vor fi amplasate în mod implicit în dispozitivul dvs. Pentru detalii suplimentare cu privire la Cookie-urile de pe acest website, puteți consulta Politica de Cookies.

Datele dvs. nu vor fi utilizate pentru a vă crea un anumit profil. Cu alte cuvinte, nu vom utiliza datele cu caracter personal pentru a analiza sau prevedea preferințele sau interesele dvs. atunci când navigați pe website. De asemenea, nu vom utiliza procese care iau decizii automate și care implică prelucrarea datelor dvs.

Cât timp stocăm datele personale?

Datele personale prelucrate pentru propunerea unor noi locații și acumularea de puncte de fidelitate și pentru organizarea sau participarea la evenimente sportive vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani de zile de la ultima dvs. interacțiune cu platforma Sport Places, în cazul în care doriți să propuneți locații noi sau să organizați și să participați la diverse evenimente sportive.

Datele personale prelucrate pentru gestionarea mesajului, solicitării sau propunerii dvs. la secțiunea Contact vor fi stocate până la îndeplinirea scopurilor prelucrării datelor, precum și pentru o perioadă ulterioară, pentru a vă identifica mai ușor în cazul în care reveniți cu alte mesaje sau în cazul în care apar anumite reclamații referitoare la mesajul dvs. În orice caz, nu vom utiliza datele personale în legătură cu mesajul dvs. în alte scopuri decât cele enunțate.

Datele personale cu privire la locația dvs. vor fi stocate local pe dispozitivul dvs. Decathlon nu stochează aceste informații despre dvs. Browser-ul dvs. permite accesarea locației dvs. de fiecare dată când accesați site-ul https://sport.decathlon.ro/. Aveți posibilitatea să ștergeți în orice moment din browser-ul dvs. datele referitoare la locație în legătură cu site-urile pe care le vizitați.

Pentru detalii cu privire la perioada de stocare a Cookie-urilor, puteți consulta Politica de Cookies.

Cine are acces la datele dvs.?

Datele dvs. vor fi transmise angajaților Decathlon special desemnați pentru gestionarea mesajelor și propunerilor dvs. Aceștia vor răspunde mesajelor dvs. sau vor analiza dacă propunerile dvs. de locații sportive pot fi introduse pe website. De asemenea, aceste date vor fi transmise către furnizorul de servicii de hosting (stocare a datelor), care acționează în conformitate cu instrucțiunile Decathlon și care face parte din grupul Decathlon și către furnizorul serviciilor de mentenanță a platformei.

Dacă vă înscrieți la un eveniment sportiv în calitate de participant, adresa dvs. de email va fi transmisă organizatorului evenimentului, pentru a putea gestiona desfășurarea evenimentului.

Pentru detalii cu privire la locația dvs., puteți accesa această secțiune referitoare la locația utilizatorilor disponibilă pe site-ul https://support.google.com/.

Datele dvs. nu vor fi transmise de Decathlon în afara Spațiului Economic European.

Sunteți obligat să ne furnizați datele dvs. personale pentru a naviga pe website?

În principiu, puteți naviga pe acest website fără să fiți nevoit să ne furnizați datele dvs. personale. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu ne furnizați anumite date personale, experiența dvs. de navigare poate fi afectată. De exemplu, dacă nu vă logați cu contul dvs. Decathlon, nu veți putea acumula puncte de fidelitate, dacă nu ne furnizați locația dvs., vă vom poziționa în centrul Municipiului București sau dacă nu veți accepta Cookie-urile, anumite funcționalități ale website-ului nu vor putea fi utilizate.

Care sunt drepturile dvs. în ceea ce privește datele cu caracter personal?

Dreptul de acces la datele cu caracter personal – acest drept vă permite să solicitați acces la datele dvs. și la o serie de informații suplimentare, cum ar fi, scopurile prelucrării, destinatarii datelor sau perioada de stocare;

Dreptul de rectificare a datelor – acest drept vă oferă posibilitatea să solicitați rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete;

Dreptul la ștergerea datelor – în anumite condiții, aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dvs. pe care le prelucrăm. Dreptul la ștergerea datelor nu este un drept absolut și putem să respingem o astfel de cerere în mod justificat;

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – în anumite condiții, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor, adică prelucrarea datelor dvs. doar în anumite condiții;

Dreptul de a solicita portabilitatea datelor – atunci când prelucrarea datelor este efectuată în baza consimțământului dvs. sau în baza executării unui contract, prin mijloace automate, aveți dreptul să solicitați portabilitatea datelor, adică transferarea datelor către dvs. sau către un operator desemnat de dvs.;

Dreptul la opoziție - acest drept vă permite să vă opuneți prelucrării, atunci când prelucrăm datele dvs. în baza interesului nostru legitim. Dacă vom constata că drepturile dvs. prevalează asupra interesului nostru legitim, vom șterge datele dvs.;

Dreptul de retragere a consimțământului – atunci când prelucrăm datele cu caracter personal în baza consimțământului dvs., aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. De exemplu, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul cu privire la locația dvs., prin accesarea setărilor browser-ului pe care îl utilizați.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteți trimite un e-mail către Responsabilul cu protecția datelor la adresa – datepersonale@decathlon.com sau o cerere scrisă către sediul ROUMASPORT S.R.L. menționat mai sus. Vă reamintim că vă puteți exercita unele din aceste drepturi în mod individual, de exemplu, dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la locație din setările browser-ului dvs.

În cazul în care considerați că drepturile dvs. nu sunt respectate, aveți dreptul să depuneți o sesizare la Autoritatea de supraveghere a datelor (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro.

Prezenta notă de informare intră în vigoare la data de 02.08.2021.